Sáng nay 9/4, 600 đại biểu dự buổi Thủ tướng đối thoại với nông dân