Sẵn sàng phối hợp với Séc giải quyết vướng mắc việc cấp thị thực cho lao động