Sản phụ khóc nức nở vì chuông báo cháy liên tục kêu