Săn loài ong 'đốt thần ngã ngửa', nghề trêu ngươi 'thần chết'