Săn cây "cần thăng" đồn giúp thăng quan tiến chức, giá nghìn đô?