Sấm 'giật' sập nhà ở Huế, 3 người trong gia đình bị thương