Sạc điện thoại, cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong