Sa Pa lạnh 3,4 độ C, dự báo có băng giá trong 1 - 2 ngày tới

20/1,376