Sà lan bị lật, đâm thẳng vào mố cầu Cẩm Kim ở Hội An