Rút tiền ATM, khách nhận được giấy in số 500.000 VNĐ