Rút cả lít silicon thông khe giữa ngực người phụ nữ