Rùng mình người phụ nữ có hơn 70 chiếc kim nhọn trong chân suốt 5 năm, thỉnh thoảng kim lại trồi ra