Rùng mình máu động vật từ các lò mổ gây ngập lụt khu dân cư