Rùng mình gắp con đỉa dài 6cm trong cổ họng bệnh nhi