Rửa vệ sinh, nam thanh niên bị đầu vòi xịt bồn cầu lọt sâu vào hậu môn