Rủ nhau đi tắm biển, 3 học sinh đuối nước thương tâm