Rủ nhau chơi xổ số, 11 nhân viên ngân hàng trúng 13 nghìn tỷ đồng