Ronaldo sang Juventus, sao trẻ của Real sẽ lĩnh xướng hàng công