Ronaldo bán mọi thứ ở Madrid, dọn đến nhà cũ của Zidane