Rốn bão Ninh Hòa tan hoang, 5 người chết

14/1,220