Rơi từ lầu hai bệnh viện, một người đàn ông tử vong