Rơi máy bay ở Indonesia, duy nhất cậu bé 12 tuổi sống sót