Rộ tin đồn ông Đoàn Ngọc Hải cấp cứu vì lính 'bảo kê'