Rò rỉ ảnh Phạm Băng Băng bị bắt, còng tay trong tù