Rao bán tiền giả trên mạng xã hội, nam thanh niên mang tiền âm phủ đi giao dịch