Rắn long thừa bạch tạng cực hiếm, trả 100 triệu chủ vẫn chưa gật