Rà soát, kiểm tra công tác thu của 20 tỉnh có số thu ngân sách dưới 50% dự toán