Ra ngoài đẹp 'lồng lộn', phòng ở lúc nào cũng bề bộn