Rã đông thịt bằng nước lạnh hay lò vi sóng, đây là lời khuyên của chuyên gia