Quyền Linh, đôi dép tổ ong và những "gian lận" vì bà con gây xúc động