Quy định xử phạt sắp có hiệu lực, tài xế ô tô cần biết