Quý bà quyền lực: Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xếp trên Hillary Clinton