Quốc vương Brunei dự APEC ở Việt Nam có cuộc sống xa hoa dát vàng như thế nào?