Quốc hội đồng ý làm cao tốc Bắc - Nam với mức thu phí dự kiến 2.500 đ/km

14/1,544