Quay đầu bất cẩn tông vào xe tải, tài xế may mắn thoát chết