Quang Vinh đánh mất mối tình 10 năm vì tính chiếm hữu