Quang 'Tèo' tiết lộ nguồn gốc khối tài sản kếch xù