Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn nhiều tàu khai thác thủy sản trái phép

12/0,825