Quảng Ninh: Bắt quả tang cơ sở sản xuất 2.000 lít mỡ bẩn