Quảng Ninh: Bàng hoàng người đàn ông bị xe tải chèn qua người sau tiếng nổ

15/0,491