Quảng Nam: Mưa lớn, thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra động đất