Quảng Nam khẳng định không ưu ái con bí thư làm giám đốc Sở