Quang Hải hụt Cầu thủ xuất sắc nhất: Đùa sao, chỉ AFC mới vậy!