Quán quân Cười xuyên Việt từng tự tử vì gia đình phá sản