Quân nhân Mỹ vượt đèn đỏ, đâm tử vong công dân Nhật Bản