Quản lý trả tiền cho cô gái uống say vì thất tình ở quán