Quản lý thị trường vào cuộc vụ nhân viên cây xăng “móc túi” khách hàng