Quản lý Đàm Vĩnh Hưng bức xúc 'tố' MTV Việt Nam: 'Đem con bỏ chợ như một trò đùa'