Quan lộ thần tốc của “hot girl” xứ Thanh: Vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc