Quán karaoke lo đóng cửa nếu phải gánh phí 2.000 đồng một bài

13/1,555